Espira utvikler kvalitet med gode pedagoger på laget!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Espira er en stor barnehageaktør. Vår viktigste ressurs er mange kompetente og dyktige ansatte.

Som barnehageeier er det viktig for oss å bruke denne kompetansen når vi skal utvikle oss videre til det beste for barna. Våre ansatte har samlet en enorm mengde kunnskap om barn og barnehage og det er med dem på lag de beste ideene kommer til liv.

Derfor har vi i barnehageåret 2018/2019 opprettet vårt eget kvalitetsteam. Det har bestått av 12 styrere og pedagoger, fra alle Espiras regioner. Kvalitetsteamet har vært med å utvikle vurderingsmetodikken vi kaller Espira BLIKK. I Espira BLIKK vurderes de ansattes pedagogiske praksis og samspill med barna opp mot målsettinger fra barnehageloven og rammeplanen. Målet er å sikre at alle barn i Espira skal få et barnehagetilbud av god kvalitet. Kvalitetsteamet har også spilt en sentral rolle i implementeringen av metodikken i alle Espiras 104 barnehager.

Her kan du se en film om Espira BLIKK:

Espiras kvalitetsteam har hatt jevnlige møter der kvalitet og endringsarbeid i barnehagen har vært hovedtemaer. De har også fått kompetanseheving fra BI som har vært samarbeidspart.

Vi takker kvalitetsteamet for den jobben de har gjort!

Deltagere i kvalitetsteamet 2018/2019 har vært: Trine Lise Antonsen – Espira Marienfryd, Kathy Dayvary Larsen – Espira Torshovdalen, Elisabeth Kruke – Espira Knerten, Turid Theimann – Espira Åbol, Marit Steen – Espira Kystad gård, Brit Gorset – Espira Gjemble, Oda Eriksen – Espira Krystallveien, Mona Ytreland – Espira Litlasund, Åse Eide – Espira Halsnøy kloster, Katharina Søreide – Espira Ulvenvatnet, Karianne Talleraas – Espira Arcen, Bjørg Klevengen – Espira Opaker.

Tags:

barnehageEspira Blikkkvalitet