OM ESPIRA

SLIK JOBBER VI MED KVALITET

Espira BLIKK er Espiras egen metodikk for vurdering av kvalitet. Her vurderers de ansattes pedagogiske praksis og samspill med barn, opp mot målsettinger fra barnehageloven og rammeplanen.

.

EN FANTASTISK START PÅ LIVET!

I Espira skal alle barn møte voksne som viser omsorg, støtter, engasjerer og inspirerer. 

Espiras barnesyn er selve hjertet i Espirabarnehagene og handler om vårt syn på barn og vår rolle som voksne i barnehagen. I Espira skal alle ansatte møte alle barn med positive holdninger, interesse og anerkjennelse. I vårt pedagogiske arbeid vektlegger vi trygghet og vi bygger på det barna er opptatt av og interesserte i. Trygge og nysgjerrige barn lærer mest og best. Espiras barnesyn skal ligge til grunn for alt arbeid vi gjør i Espira.  

Vi ønsker at barnet ditt skal ha en hverdag hvor omsorg, læring og lek går hånd i hånd, der de blir støttet og motivert til å utvikle seg til selvstendige mennesker. De skal bli inspirert til å prøve og feile, slik at lærelyst videreutvikles og god selvfølelse bygges. 

ET MANGFOLD AV BARNEHAGER MED LOKAL FORANKRING

Som del av en organisasjon med over 2700 pedagoger og pedagogiske medarbeidere, representerer vi et stort faglig miljø med ulik kompetanse innenfor barnehagefeltet. I Espira er det en delingskultur med «beste praksisutveksling» som gjør at vi lærer av hverandre. I tillegg har vi en administrasjon med høy kompetanse innenfor støtte og faglig utvikling til den enkelte barnehage. Espira eies av AcadeMedia, som representerer et stort kompetansemiljø innen hele utdanningskjeden – fra barnehage til voksenopplæring. Sammen er vi sterkere.  

Forskningsbasert kunnskap

Espira engasjerer seg i forskningsbasert kunnskap om barnehager og barnehagesektoren. 

VI UTVIKLER FREMTIDENS BARNEHAGER

VISJON OG VERDIER

Espiras overordnede visjon

«Vi skal lede utviklingen av fremtidens barnehager»

I Espira skal vi gå foran og bidra til forskningsbasert kunnskap om barnehagefeltet. Dette for å skape et godt grunnlag for det pedagogiske arbeidet.

Barnehagens visjon 

«Sol ute, sol inne»
Visjonen er en ledestjerne for hvordan barna skal ha det i barnehagen og hva vi ansatte skal gjøre. I Espira skal alle barn møtes med positive holdninger og anerkjennelse, hver dag, av alle ansatte.

Våre fire kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør og komme til utrykk gjennom adferden til den enkelte medarbeider. 

kompetent – fleksibel – personlig – ordentlig

PEDAGOGISK INNHOLD

I Espira arbeider vi tverrfaglig med rammeplanen. Våre satsingsområder er språk, realfag og bevegelse (fysisk aktivitet og kosthold). I tillegg har vi også utarbeidet egne standarder for de minste barna (Småspirene) og de eldste barna (Skolespirene).

FOKUS PÅ KOSTHOLD

Et næringsrikt kosthold er viktig for lek og læring. Derfor sikrer vi et sunt kosthold for barna i våre barnehager. Det gjør også hverdagen enklere for foreldre, da vi serverer tre måltider om dagen.

SAMFUNNSANSVAR

MILJØFYRTÅRN

Vi tar stort samfunnsansvar innenfor bærekraft og miljø ved å jobbe aktiv med at barnehagene våre skal være sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er et arbeid som startet i 2006 og per i dag er majoriteten av våre barnehager miljøfyrtårnsertifisert. 

SOS-BARNEBYER

Espira har i en årrekke samarbeidet tett med SOS-barnebyer. Siden 2017 har vi vært hovedsamarbeidspartner med SOS-barnebyer. Sammen drifter vi en barnehage for 140 barn i Zimbabwe.

ETISK HANDEL

med over 100 barnehager er Espira en stor innkjøper.

Vi har derfor utarbeidet etiske retningslinjer for innkjøp som vektlegger at alle våre leverandører,
og deres underleverandører skal overholde lover og regler, ikke hindre organisering, ikke bidra til utnyttelse av arbeidere og ha gode systemer for HMS-arbeid.

ORGANISASJONEN

Marit Lambrechts
Administrerende direktør

Jens Schei Hansen
Kommunikasjons-og organisasjonsdirektør

Hallgeir Broen
Prosjektdirektør

Albert Hagen
Driftsdirektør

Linn Paulsen
HR-sjef

Pia Paulsrud
Fag – og kvalitetsdirektør

Trond jahren
Finansdirektør

Kjetil Hungland Johansen
IT-direktør – CIO

Pia Paulsrud
Fag- og kvalitetsdirektør

Martin Kvist
Innkjøpssjef