ET SPENNENDE PEDAGOGISK INNHOLD

Espira skal alle barn møte voksne som viser omsorg, støtter, engasjerer og inspirerer. Dette er blant annet forankret i Espiras barnesyn som er selve hjertet våre barnehager. Espiras barnesyn handler om vårt syn på barn og vår rolle som voksne i barnehagen.  

I Espiras pedagogiske arbeid bygger personalet på det barna er opptatt av og interesserte i. Alle barnehager skriver årsplan for det pedagogiske arbeidet. I tillegg synliggjør hver barnehage hvilke prosjekter, temaer og fagområder de jobber med i planer og dokumentasjon av arbeidet.  

Espira har tre satsingsområder, Språk, Realfag og Bevegelse. I tillegg har Espira egne satsinger for de eldste barna, Skolespirene, og for tilvenning av de yngste barna, Småspirene.

Felles for alle Espiras barnehager er at de følger barnehageloven og rammeplanen. Barnehageloven gir overordnede bestemmelser for tilbudet, mens rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

SPIRENE

De ulike «Spirene» i Espira representerer alle fagområdene i rammeplanen. Fagområdene i rammeplanen tilsvarer i stor grad de fagene barna senere møter i skolen. I Espira ser vi fagområdene i sammenheng og vi jobber helhetlig, tverrfaglig og ofte tema- eller prosjektbasert med alle fagområdene. 

SATSINGSOMRÅDER

Espiras satsingsområder er språk, realfag og bevegelse. Disse områdene er viktige for barns helhetlige utvikling og livslange læring. I Espira skal alle barn møte disse satsingsområdene på varierte og spennende måter. Lurer du på hvordan en spesifikk barnehage jobber med satsingsområdene? Spør oss gjerne!

REALFAG

LES MER

SPRÅK

LES MER

BEVEGELSE

LES MER

REALFAG

Alle Espira-barnehager jobber med realfag på varierte og spennende måter. Å jobbe med realfag i barnehagen er mye mer enn å telle og måle. Det handler om å oppdage realfagenes magiske verden gjennom blant annet utforsking, eksperimentering, undring og oppdagelser.

I Espira-parken er det ikke bare gøy å være barn, det er lærerikt også!

Espira-parken er Espiras eget realfagssenter i Oslo. Hit kommer barn og ansatte i Espira for å utforske, skape, leke og lære. De møter realfag på nye måter gjennom spennende aktiviteter og et variert materiell.

Vil du vite mer om Espira-parken? Les mer her 🙂

I Espira har vi et spennende samarbeid med Forskerfabrikken. Flertallet av våre barnehager er i dag «Forskerfabrikken-barnehager» – målet er at alle skal blir det. I praksis betyr dette at barnehagene får materiell og utstyr fra Forskerfabrikken i tillegg til at et utvalg fra personalet får kompetanseheving.

For barna betyr dette et positivt møte med realfaglige aktiviteter og opplevelser knyttet til nysgjerrighet og undring!

SPRÅK

Alle Espira-barnehager jobber med språk på varierte måter. Å jobbe med språk i barnehagen er mye mer enn å lære nye ord. Det handler både om å kunne forstå språk og å kunne uttrykke seg så andre forstår. Dette er viktig for barns livsmestring, både sosialt, kognitivt og emosjonelt. Mange barn har et annet morsmål enn norsk. I barnehagen skal alle barns språklige uttrykk anerkjennes og verdsettes.

BEVEGELSE

Bevegelse er gøy! I Espira er bevegelse ett av Espiras satsingsområder. Satsingsområdet innbefatter både fysisk aktivitet og arbeid med mat og måltid. Alle Espira-barnehager jobber med dette på varierte måter, men noe er også felles for alle barnehagene våre. 

MAT OG MÅLTID

Gode matvaner etablert i barndommen gir større sannsynlighet for et godt kosthold i ungdom og voksenliv. Rundt matbordet, i samspillet mellom barn og mellom barn og personalet ligger det rike muligheter for gode samtaler, til å pirre nysgjerrighet på smak, lukt, farge, konsistens og form og til å lære av hverandre.

For å sikre at alle Espiras barnehager har et godt mattilbud, i tråd med retningslinjer fra helsemyndighetene, gjennomfører alle våre barnehager en årlig måltidssjekk i samarbeid med SunnereBarn.